Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor, Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 91-96

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor (Online school register – risks to privacy and data protection/ Registre scolaire en ligne – risques pour la vie privée et la protection des données), Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 91-96

ABSTRACT

Virtual educational platforms are becoming more numerous. Some are necessary and useful, having beneficial effects. Of these, we will analyze, without contesting or discussing the opportunity, the online school register. Three elements of analysis will be considered, namely the risks to the privacy of pupils or students, the data protection as a fundamental right, and the issue of cyber security. The study considers the latest scientific developments and relies also on an empirical research, by analyzing platforms that offer services related to online school registers.

Keywords: privacy protection; data protection, data security, online register; empirical research

REZUMAT

Platformele educaționale virtuale sunt din ce în ce mai numeroase. Unele sunt necesare și utile, având un efect benefic. Dintre acestea vom analiza, fără a contesta sau discuta oportunitatea, catalogul școlar online. Vom avea în vedere trei elemente de analiză: riscurile asupra vieții private a elevilor sau studenților, protecția datelor, ca drept fundamental și securitatea cibernetică. Studiul are în vedere ultimele evoluții științifice, dar și o cercetare empirică, prin analizarea unor platforme care oferă servicii referitoare la cataloage online.

Cuvinte-cheie: protecția vieții private; protecția datelor, securitatea datelor, catalog online; cercetare empirică

CITARI

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

CSDE: Focus grup drept european