Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31 Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection ABSTRACT The protection of personal data has a recent regulation, namely the General … Citește mai mult

RESURSE. Tratatele UE in JO (textul oficial)

Textul tratatului in limba romana Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 326, 26 octombrie 2012 PDF- complet EUR LEX *** Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată) Anexe Declarații anexate la Actul final al Conferinței … Citește mai mult