Daniel-Mihail Şandru, Mihai Banu, Dragoş-Alin Călin, Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare, C. H. Beck, 2013

Daniel-Mihail Şandru, Mihai Banu, Dragoş-Alin Călin, Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare, C. H. Beck, 2013

Cuprins Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare

Respingerea trimiterilor preliminare se constituie într-un domeniu distinct în cadrul relației între instanțele judecătorești naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. în acest cadru, judecătorul național este în plenipotența puterilor sale de judecător european, cel care apreciază îndeplinirea condițiilor privind admisibilitatea trimiterii preliminare și care, în temeiul tratatelor europene și al legilor naționale, poate trece la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene.

Volumul constituie un ghid aplicat pentru practicieni – în special pentru judecători și avocați – în privința temeiurilor juridice care ar putea fi avute în vedere în solicitarea inițierii unei cereri pentru pronunțarea unei decizii preliminare, dar mai ales a motivelor care au condus la respingerea cererii. în toate cazurile, responsabilitatea revine judecătorului național care trebuie să fie pregătit pentru dialogul jurisdicțional.

Reunirea între aceleași coperți a tipologiilor esențiale de respingere a trimiterilor preliminare nu îndrumă instanțele judecătorești la absența dialogului judiciar, ci oferă indicii cu privire la calitatea acestui dialog, esențial pentru funcționarea Uniunii Europene (și pentru corecta aplicare a acestui drept în România).