Mihai Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale]

Mihai Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale], Revista Forumul Judecatorilor, nr. 2/2013, p. 246-251 [integral]

Romanian Abstract: Judecătorul naţional, în cele ce urmează cel român, are privilegiul şi responsabilitatea de a aplica şi de a interpreta dreptul Uniunii Europene în cauzele deduse judecăţii. Cauzele din domeniul societăţilor – în special din domeniul libertăţii de stabilire şi mai puţin în privinţa directivelor „societare” – au format obiectul unor soluţii interesante, în România şi în alte state. Deşi situaţiile nu sunt identice, asemănarea dintre o netrimitere din România şi cauza Cartesio, ne îndeamnă la unele reflecţii cu privire la participarea românească la cooperarea jurisdicţională dintre instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

English Abstract: The national judge, hereinafter the Romanian one, has both the privilege and responsibility to apply and interpret European Union law in cases before he/she. Cases in the field of company law – especially in the field of freedom of establishment and less in what regards company law directives – are subject-matter for certain interesting pronouncements, in Romania and other states. Even if the circumstances are not identical, the resemblance between a refusal to refer to the Court of Justice originating from Romania and Case Cartesio prompts us to certain reflections regarding the participation of Romania in judicial cooperation between national courts and the Court of Justice of the European Union.

Notes: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: preliminary reference, CJEU, Cartesio, freedom of establishment, refusal to make a preliminary reference, principle of loyalty, judicial co-operation

Editorial Legalis 22 ianuarie 2014 – Respingerea unor cereri pentru trimiteri preliminare în materie societară disponibil legalis.ro

HeinOnline

Blog Wolters Kluwer

researchgate

pactesocietare.ro