Daniel Mihail ȘANDRU, Receptarea regimului juridic internațional al climei în dreptul Uniunii Europene

Daniel-Mihail ȘANDRU, Receptarea dreptului internațional al climei în dreptul Uniunii Europene (The reception of the international legal regime of climate in the law of the European Union) în vol. Andrei Duțu-Buzura (coord.), Dreptul și schimbările climatice – răspunsuri, preocupări, perspective, Ed. Universul Juridic, 2021, p. 80-111, ISBN: 978-606-39-0836-1

29 martie 2021 – Conferința națională: Dreptul și schimbările climatice: provocări, dezvoltări și tendințe teoretice și implicații practice  (în colaborare cu Universitatea Ecologică din București și Uniunea Juriștilor din România – Publicațiile „Dreptul” – YOUTUBE 2.47.50 – 3.13.40

academia.edu

researchgate

Receptarea regimului juridic internațional al climei în dreptul Uniunii Europene

1. Context și metodologie

2. Dreptul Uniunii Europene și dreptul internațional

3. Receptarea dreptului internațional în dreptul Uniunii Europene

4. Norme internaționale din dreptul climei și receptarea acestora în dreptul UE

4.1. Convenția-cadru de la New York și Protocolul de la Kyoto

4.1.1. Protocolul de la Kyoto și legislația UE: temei juridic sau argument de autoritate

4.1.2. Protocolul de la Kyoto în fața Curții de Justiție

4.1.2.1. Cererea de anulare a directivei de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene (Directiva 2003/87/CE)

4.1.2.2. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește validitatea Directivei 2003/87/CE

4.1.2.3. Protocolul de la Kyoto nu poate avea efect în privința validității Directivei 2003/87/CE

4.1.2.4. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește validitatea unei dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 601/2012

4.1.2.5. Răspunderea extracontractuală a Comisiei Europene prin refuzul acesteia de a divulga informații și de a interzice orice tranzacție cu privire la cote de emisie pretins sustrase

4.1.2.6. Acțiune în neîndeplinirea obligațiilor prin raportarea la dispozițiilor de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto

4.1.2.7. Acțiunea în anulare a mai multe dispoziții din Directiva (UE) 2018/410, Regulamentul (UE) 2018/842 și Regulamentul (UE) 2018/841, referitoare la Protocolul de la Kyoto și Acordul de la Paris

4.2. Acordul de la Paris

4.3. Tratatul privind Carta energiei

5. Soluționarea litigiilor privind clima

6. Concluzii

Dreptul internațional receptat îm ordinea juridică a UE

Decizia privind ratificarea de către UE a Acordului de la Paris

Strategia pe termen lung a UE privind clima

Receptarea Acordului în jurisprudența CJUE

Receptarea Acordului în jurisprudența instanțelor naționale

Daniel Mihail Sandru

Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene

#eulaw, #ParisClimateChange #ParisAgreement, #environment, CJEU, #caselaw, #nationalcourts,

#dreptulUE, #schimbareclimatica, #AcorduldelaParis, #mediu, CJUE,
#jurisprudență, instanțe naționale