Prof. Daniel-Mihail Șandru Conducator de doctorat

Academia Română

„Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR)

2018

Georgescu Alexandru, Conceptul de date personale în interpretarea instanțelor naționale și europene

Zănoagă (Ilinca) Daniela, Interpretarea și aplicarea, de către instanțele naționale române, a Regulamentului Uniunii Europene privind procedurile de insolvență

2020

Daniela Ghițuleasa (Duță), Protectia dreptului fundamental la viata privata si a datelor cu caracter personal in dreptul  Uniunii Europene

Marius Mitrea, Regimul juridic al principiului proporționalității în Dreptul Uniunii Europene. Privire specială la domeniul protecției datelor cu caracter personal și al vieții private