C-644-19, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și alții, hotărârea din 8 octombrie 2020

Cauza C-644/19, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și alții, hotărârea din 8 octombrie 2020 [site CURIA]

I. Trimiterea preliminară a instanței naționale  – textul trimiterii preliminare [site CURIA]

I.1. Instanța natională –  Curtea de Apel Alba Iulia

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Inițiativa trimiterii – reclamanta

II. Întrebările preliminare publicate în JO

Articolul 1, articolul 2 alineatul (2) litera (b) și articolul 3 din Directiva 2000/781 [și] clauza 4 din Acordul-cadru cu privire la munca pe perioadă determinată, încheiat între CES[,] UNICE [și] CEEP, pus în aplicare prin Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 19992 , trebuie interpretate în sensul că o măsură precum cea din litigiul principal, care permite angajatorului să prevadă că persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani pot fi menținute în funcție ca titulari cu respectarea drepturilor deținute anterior de pensionare, doar dacă au calitatea de conducător de doctorat, dezavantajând celelalte persoane, aflate în aceeași situație, care ar avea această vocație în condițiile în care ar exista posturi vacante și ar îndeplini cerințele privind performanța profesională, iar persoanelor care nu au calitatea de conducători de doctorat să le impună pentru aceeași activitate universitară contracte de muncă cu perioadă determinată, încheiate succesiv, cu sistem de salarizare în regim „plata cu ora”, inferior celui acordat cadrului universitar titular, constituie discriminare în sensul acestor dispoziții?

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii (principiul supremației dreptului european) se poate interpreta în sensul că permite instanței naționale să înlăture aplicarea unei decizii definitive a judecătorului național în care s-a stabilit că în situația de fapt expusă s-a respectat Directiva 2000/78/CE și nu există discriminare?

____________1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediţie specială 05/vol. 6, p. 7).2 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999 L 175, p. 43, Ediţie specială 05/vol. 5, p. 129).

III. Incidente procedurale la Curtea de Justiție

IV. Pronunțarea Concluziilor Avocatului General

avocat general: domnul M. Bobek,

”având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general”

V. Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanța (motivată)

Cauza C-644/19, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și alții, hotărârea din 8 octombrie 2020

VI. Hotărârea pronunțată de către instanța națională după hotărârea preliminară

1)      Articolele 1 și 2 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretate în sensul că nu se aplică unei reglementări naționale în temeiul căreia, între cadrele didactice ale unei instituții universitare care continuă să își exercite profesia după împlinirea vârstei legale de pensionare, doar cadrele didactice care au calitatea de conducător de doctorat își pot menține statutul de cadru didactic titular, în timp ce cadrele didactice care nu au calitatea de conducător de doctorat nu pot încheia cu această instituție decât contracte de muncă pe durată determinată, care au un regim de remunerare inferioară celei acordate cadrelor didactice titulare.

2)      Clauza 4 punctul 1 din Acordulcadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, cuprins în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind Acordulcadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, trebuie interpretată în sensul că se opune aplicării unei reglementări naționale în temeiul căreia, între cadrele didactice ale unei instituții universitare care continuă să își exercite profesia după împlinirea vârstei legale de pensionare, doar cadrele didactice care au calitatea de conducător de doctorat își pot menține statutul de cadru didactic titular, în timp ce cadrele didactice care nu au calitatea de conducător de doctorat nu pot încheia cu această instituție decât contracte de muncă pe durată determinată, care au un regim de remunerare inferioară celei acordate cadrelor didactice titulare, în măsura în care prima categorie de cadre didactice este compusă de lucrători pe durată nedeterminată comparabili cu cei din a doua categorie, iar diferența de tratament, care se manifestă îndeosebi prin regimul de remunerare menționat, nu este justificată de un motiv obiectiv, aspecte a căror verificare este de competența instanței de trimitere.

VII. Bibliografie

VIII. Legături cu alte cauze naționale

Toate trimiterile preliminare formulate de instante din Romania, inregistrate la Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneProiectul RomaniaEULaw este realizat de Daniel-Mihail SANDRU, Dragos Alin CALIN si Constantin Mihai BANU.

EU law in Romania (RomaniaEULaw) – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România”. EU law in Romania (RomaniaEULaw) „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect realizat de ARDAE – Asociatia Română de drept si afaceri europene in colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane, cu suportul Editurii Universitare, proiect care se manifesta prin publicarea de volume, studii si articole, realizarea de conferinţe. researchgate

Toate trimiterile preliminare formulate de instante din Romania inregistrate la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw