Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law]

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law]

Huruba Conferinta Procesul civil si executarea silita MuresRezumat:

Articolul îşi propune să discute situaţia respectării unui tratat internaţional, în concret, respectarea unui tratat bilateral privind investiţiile încheiat între două state membre ale Uniunii Europene în temeiul căruia un tribunal arbitral constituit sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID) a pronunţat o sentinţă împotriva României. Recunoaşterea şi executarea sentinţei ICSID a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene referitoare la ajutorul de stat. Atât acţiunile iniţiate de către reclamant pentru executarea hotărârii cât şi acţiunile în anularea deciziei Comisiei (T-624/15,European Food şi alţii / Comisia; T-694/15, Micula / Comisia; T-704/15, Micula şi alţii/Comisia) sunt pendinte.

The article will analyze the situation of compliance with an international treaty, respectively, compliance with a bilateral treaty on investments concluded between two member states of the European Union, based on which an arbitral tribunal constituted under the aegis of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) has given an award against Romania. The recognition and enforcement of ICSID awards has made the object of a decision of the European Commission regarding state aid. Both actions, initiated by the plaintiff for enforcement of the award as well as the action for annulment of the Commissions’decision (T-624/15, European Food and others / Commission; T-694/15, Micula / Commission; T-704/15, Micula and others/Commission) are undergoing.

Studiul a fost pregătit pentru Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, 25-27 august 2016, organizată la Târgu-Mureş de Camera Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş şi Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova şi Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova.

Daniel-Mihail Şandru, Nicolae Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law], Conferința internațională „Procesul civil şi executarea silită. Teorie şi practică”, 25-27 august 2016, Tîrgu Mureş, România, / International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”, 25th-27th August 2016, Tîrgu Mureş, România, coord. Eugen Hurubă, 978-606-673-909-9, Editura Universul Juridic, 2016, ISBN p. 63-80.

PPT: academia.edu, researchgate.netDOI: 10.13140/RG.2.2.17431.78249

TEXT INTEGRAL SSRN, academia.edu, researchgate

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european. Rezumat extins, Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’: nr. 3 din 2016

Rezumat extins JURIDICE.ro

CSDE – Centrul de studii de Drept European

EDIȚIE SPECIALĂ „LEGAL POINT” – Procesul civil și executarea silită. Teorie și practică, 27 august 2016

linkedIn