Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti, Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562

Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti

Reflections on dispute resolution in health field using arbitration. Romanian  approaches

prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu”

al Academiei Române

Rezumat:

Articolul îşi propune să cerceteze empiric şi să evidenţieze metodologic rolul arbitrajului în litigiile care se circumscriu domeniului sănătăţii. Acest domeniu nu este o ramură distinctă, pe deplin conturată, între activităţile arbitrale (cum ar fi arbitrajul în materia domeniilor de internet), aceasta este o oportunitate pentru a observa care sunt avantajele şi dezavantajele recurgerii la arbitraj în domeniul medical. În prima parte a articolului vom delimita chiar înţelesul expresiei „domeniul sănătăţii”, iar apoi vom analiza practica arbitrală din România.

Cuvinte cheie:

Arbitraj; arbitraj în domeniul sănătății; avantajele și dezavantajele arbitrajului; România.

Abstract:

This article aims to empirically investigate and to methodologically highlight the role of arbitration in health disputes. For the time being, the arbitration in medical field is not fully shaped among the arbitration activities (as it is the case for the arbitration in the field of internet domains). The research is rather an opportunity to see what are the advantages and disadvantages of resorting to arbitration in the medical field. In the first part of the article the meaning of „health/medical domain” will be defined and then the arbitration practice in Romania will be analysed.

Keywords: Arbitration; arbitration in health disputes; advantages and disadvantages of arbitration; Romania.

TEXT INTEGRAL Biblioteca – Inteligenta in Sanatate | Smart in Health

SSRN

researchgate.net

academia.edu

***

Inteligenta in sanatate: 26 mai 2016

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința VII din cadrul proiectului “INTELIGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE”, cu tema  „Finanțarea sistemelor de sănătate în UE versus România” – 26 mai 2016 ora 10.00,  la Hotel RAMADA MAJESTIC din București, Calea Victoriei, nr. 38-40.

În cadrul conferinței vor fi prezentate următoarele:

  • prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Române – „Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti”
  • conf. univ. dr. Răzvan Papuc, Universitatea București – Facultatea de Administrație și Afaceri „Finanțarea sistemelor de sănătate în Uniunea Europeană. Studii de caz”
  • conf. univ. dr. Anca Bratu, Universitatea București – Facultatea de Administrație și Afaceri și lect. univ. dr. Mariana Gurău, Universitatea „Nicolae Titulescu” – „Aspecte privind TVA in unitatile sanitare”
  • prof. univ. dr. Ion Bucur, Universitatea București – Facultatea de Administrație și Afaceri – „Politici de finanțare a sistemului de sănătate în România”

INTRAREA LIBERA

Cu deosebită considerație,

Cezar Irimia

Președinte – Alianța Pacienților Cronici din România

eveniment facebook

academia.edu

Inteligenta in sanatate 26 mai 2016

Posted in Arbitraj, Bibliografie.