Proiecte europene: PLAN – Procurement Law Academic Network

 

PLAN - procurement law academic networkProiecte europene: PLAN – Procurement Law Academic Network

PDF: PLAN – Procurement Law Academic Network – Prof. univ. dr. Daniel-Mihail SANDRU

academia.edu

researchgate

linkedin

Platforma sau reţeua PLAN – Procurement Law Academic Network este o reţea globală de cercetărători şi cadre didactice interesate în domeniul achiziţiilor publice şi a politicilor din materie. Reţeaua are membri din toate disciplinele relevante – cum ar fi drept, economie, management, politici publice, ştiinţe politice. În acest moment, reţeua este finanţată de Grupul de cercetări al achiziţiilor publice din cadrul Universităţii din Nottingham (Directorul Grupului este Sue Arrowsmith), cu sponsorizarea Achilles Group. Sue Arrowsmith este şi editorul Public Procurement Law Review.

Achiziţiile publice reprezintă un element de funcţionare al instituţiilor publice care pot achiziţiona, in baza unei proceduri, bunuri, lucrări şi servicii. Politicile publice şi reglementările în materie sunt esenţiale pentru asigurarea unor servicii publice de calitate sau economisirea resurselor, precum şi lupta împotriva corupţiei.

Scopul reţelei PLAN este de a încuraja comunicare între membrii reţelei, de a face publice şi cunoscute cercetările precum şi de a fi se face schimb de experinţă pe marginea evenimentelor dedicate achiziţiilor publice. Este încurajată colaborarea inter-displinară. De asemenea, PLAN oferă un mecanism prin care se furnizează înformaţiile necesare pentru găsirea de parteneri în proiecte de cercetare. Sunt oferite informaţii cu privire la cursuri şi seminarii organizate în mediul universitar.

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, titular al disciplinei „Achiziţii publice” în cadrul Masteratului „Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene” – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, este membru al PLAN – Procurement Law Academic Network.

 

Sursa şi detalii: www.planpublicprocurement.org

http://rei.ucdc.ro/master-magfe-rei-ucdc.php