Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Impactul art. 345 TFUE asupra regimului juridic al proprietăţii publice în România

Sandru_proprietatea publica 24 iunie 2015Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Impactul art. 345 TFUE asupra regimului juridic al proprietăţii publice în România

Conferinţa ştiinţifică naţională „Aspecte actuale privind regimul juridic al proprietăţii publice în România din perspectiva codificarii dreptului administrativ” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la Biblioteca Academiei Române

***

Mihai Sandru proprietatea publica art. 345 TFUE 24 iunieJune 24 – National conference ”Current issues concerning the legal framework of public property in Romania from the point of view of codification of administrative law”

organized by the Institute for Legal Research ”Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy, the Institute of Administrative Sciences ”Paul Negulescu”, Ministry for Regional Development and Public Administration at the Library of the Romanian Academy

Professor Daniel-Mihail Şandru, The impact of Article 345 TFEU on legal arrangement of the public property in Romania