Daniel-Mihail Sandru

Daniel-Mihail Şandru

Daniel-Mihail Şandru is co-ordinator of the Center for European Legal Studies, Institute for Legal Research “Andrei Radulescu”, The Romanian Academy (csde.ro); doctoral supervisor; profesor of EU law and international commercial arbitration; Ad hoc Judge at European Court of Human Rights; Arbitrator at the Court of International Commercial Arbitration (Bucharest). Web: www.mihaisandru.ro.

***

He is the editor in chief of the Romanian Review of European Law [Revista Română de Drept European], and he is member in scientific committees of certain other significant law journals in Romania (Dreptul, Studii şi Cercetări Juridice, Revista de Drept Maritim/ Maritime Law Review, Synergies Roumaine, Revista Forumul Judecătorilor, Mihai Sandru Pandectele române, Revista română de dreptul afacerilor, Revista Română de Arbitraj, Dezbateri Social Economice).

He acts as scientific reviewer for Oxford University Press, C. H. Beck şi Editura Universitară.

He is the president of the Societatea de Ştiinţe Juridice [Legal Sciences Society] and of the Asociaţia română de drept şi afaceri europene [Romanian Association for Law and European Affairs] and also an active members in other Romanian and foreign associations (L’Association Franco-Roumaine de Juristes, Uniunea Juriştilor din România, EuroAcademia, Asociaţia română pentru studiul dreptului comparat şi a dreptului internaţional privat, Asociaţia internaţională de filosofie a dreptului şi filosofie socială, founding member of the Romanian Society of European Law [Societatea Română de Drept European]).

He published books and articles (some of them being also uploaded on SSRN, academia.edu, researchgate.net). He is also involved in important scientific events, as member in some executive and scientific committees for certain national and international conferences.

He is currently taking part in two research projects: „European Security and Disinformation in Multicultural Societies” and „RomaniaEULaw” – a database containing all the preliminary references originating from courts and tribunals of Romania.

***

Mihai Şandru graduated Law School (1998) and Faculty of Philosophy (2002) within the University of Bucharest, holds a PhD (2007) and he is full Professor (from 2011).

His areas of interest are European Union Law and International Trade Law, more precisely: data protection (GDPR); interpretation and application of European Union Law by national courts and authorities, European companies Law, European contract law, international arbitrage, interpretation and application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods by national courts, agreements between shareholders (in companies).

He may be reached at mihai.sandru @ csde.ro Website: www.mihaisandru.ro

***

Daniel-Mihail Şandru realizează activităţi de cercetare fiind coordonatorul Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Române, unde este conducător de doctorat şi predă Dreptul Uniunii Europene şi Dreptul Comerţului Internaţional (arbitraj comercial internațional).

Este judecator ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În cadrul activităţii sale profesionale este arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

În privinţa proiectelor editoriale este redactor şef al Revistei Române de Drept European, face parte din comitete ştiinţifice ale unor reviste importante din România (Dreptul, Studii şi Cercetări Juridice, Revista de Drept Maritim, Synergies Roumaine, Revista Forumul Judecătorilor, Pandectele române, Revista Română de Arbitraj, Dezbateri Social Economice, Revista română de drept al afacerilor).

Este referent de specialitate la editurile Oxford University Press, C. H. Beck şi Universitară.

În cadrul activităţii asociative este preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei române de drept şi afaceri europene şi membru activ în asociaţii din România şi străinătate (L’Association Franco-Roumaine de Juristes, Uniunea Juriştilor din România, EuroAcademia, Asociaţia română pentru studiul dreptului comparat şi a dreptului internaţional privat, Asociaţia internaţională de filosofie a dreptului şi filosofie socială, membru fondator al Societăţii Române de Drept European).

A publicat cărţi şi articole (în parte prezentate pe platformele SSRNacademia.edu, researchgate.net). Este implicat în importante evenimente ştiinţifice fiind membru în comitete de organizare şi ştiintifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale.

***

Mihai Şandru a absolvit Facultatea de drept (1998) şi Facultatea de filozofie (2002) ambele în cadrul Universităţii din Bucureşti, este doctor în drept din 2007, profesor universitar din 2011 și conducator de doctorat din 2016.

Ariile sale de specialitate sunt în domeniul dreptului european şi al dreptului comercial (internaţional), mai precis: protecția datelor și dreptul la viață privată, interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele şi autorităţile naţionale, dreptul european al societăţilor comerciale, dreptul european al contractelor, arbitrajul comercial internaţional, interpretarea şi aplicarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către instanţele naţionale, înţelegerile între asociaţii socităţilor [comerciale].

Poate fi contactat la adresa mihai.sandru @  csde.ro Pagina web: www.mihaisandru.ro

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection