Skip to content


Mihai SANDRU, Evolutii recente în armonizarea dreptului european al contractelor, Revista Romana de Drept Comunitar, nr. 3/2007.

Mihai SANDRU, Evolutii recente în armonizarea dreptului european al contractelor, Revista Romana de Drept Comunitar, nr. 3/2007.

citata de

Florin-Bogdan Lăcraru, Dreptul şi integrarea europeană. Aspecte majore din perspectiva teoriei generale a dreptului, Ed. Sitech, 2016, p. 121

Adina Daniela Rus, Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale. Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1/2014

Gina Orga-Dumitriu, Dreptul european la contractelor, Ed. C. H. Beck, 2013, p. 125, 252, 372

Violeta Melnic, Perspectivele de dezvoltare a dreptului european al contractelor. In: Studii Europene (2013), 1, pp. 17-36. SURSA SURSA 2

Gina Orga-Dumitriu, Europenizarea dreptului contractual. Contribuţia libertăţilor de circulaţie, RRDE, nr. 4/2013

Gina Orga DUMITRIU, Laurenţiu SORESCU, Luminiţa TULEAŞCĂ, Ramona MARIŢIU, Răspuns la „Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi”, RRDE, nr. 1/2011

Aliona Sviderscaia, Contractul de time-scharing: analiză comparativă, Revista naţională de drept, 5-6/2010, p. 120.

Posted in Bibliografie.