Jurindex – elemente noi în cercetarea ştiintifică românească

Jurindex – elemente noi în cercetarea ştiintifică românească

Domnilor Preşedinţi,

Stimate Doamne şi Stimaţi Domni,

Jurindex este o promisiune. Este promisiunea că vom citi studii juridice în care argumentarea şi dezvoltarea teoriilor să fie însoţite de acribia studiului jurisprudenţei şi nu vom citi studii în care noutatea să rezide în prezentarea unei cauze judecate în România. Jurisprudenţa românească va fi “livrată” tuturor şi va aduce cu sine ordine şi haos totodată.

Publicarea indistincta a tuturor cauzelor soluţionate în România va pune problema ca cititorul acestora să fie cunoscător al domeniului juridic pentru a putea decela unele elemente esenţiale, cum ar fi caracterul definitiv şi irevocabil al unei hotărâri judecătoresti sau dacă hotărârea respectivă constituie o excepţie (ca motivare, ca interpretare şi aplicare a unor reglementări specifice) ori dacă respectiva se încadrează într-un anumit tipar, în jurisprudenţa constantă (unitară).

Publicarea tuturor hotărârilor judecătoreşti constituie premisa pentru studii juridice avansate, elaborate. Poate fi un semnal ca diletantismul ar trebui înlocuit de pasiunea pentru abordarea exhaustivă a temelor de cercetare, în care jurisprudenţa ocupa un loc central.

Cercetarea juridică nu este fundamentată de jurisprudenţă şi, nici pe departe, nu poate fi înlocuită de aceasta, însă atât în cadrul cercetării academice sau universitare, cât şi sub forma cercetării ad-hoc, poate constitui liantul dintre teorie şi practică (realitate). Desigur, realitatea surprinsă, încadrată într-o hotărâre judecătorească.

Cercetarea juridică fundamentală (care are în vedere structura ştiintifică, epistemologică şi logică a domeniului juridic) nu va avea un obiect de studiu nou, dar acesta este mult îmbogîţit, şi va consta chiar în studierea jurisprudenţei însăşi.

Cercetarii aplicative i se va pune la dispoziţie un material indistinct, deosebit de generos, parţial organizat – cauzele publicate în JURINDEX. Studiile din domeniul cercetarii aplicative nu vor mai putea fi exclusiv teoretice [contradicţie în termeni, de altfel], întrucat gândul juridic va putea fi ilustrat prin exemple, convingătoare atât prin numărul cât şi prin calitatea acestora.

Pentru cercetatori, dar nu numai, JURINDEX promite a fi un adevarat tezaur.

Societatea de Studii Juridice, organizator al acestui eveniment, vă multumeşte pentru prezenţa dumneavoastră şi vă doreşte lectură placută, până acum doar pentru primele 89814 hotărâri judecatoreşti.

conf. univ. dr. Mihai Sandru