Global Legal Network

Proiecte europene: The Global Legal Network

European Projects: The Global Legal Network

[proiectul s-a încheiat]

GLNThe Global Legal Network” este o reţea internaţională care are peste 50 de participanţi, înfiinţată în 2014 cu scopul de analiza riscurile juridice ale dreptului Uniunii Europene. Reţeaua, cu caracter interdisciplinar, reuneşte cadre universitare şi practicieni specializaţi în drept, filosofie, sociologie, politologie şi ştiinţe economice. Reţeaua are atât caracter european, cât şi internaţional, cu membri din mai mult de 15 state membre şi din câteva ţări terţe (cum ar fi SUA, Canada, Brazilia, Albania). Unul dintre principalele sale obiective este extinderea cooperării internaţionale.

Ideea creării acestei reţele aparţine dlui dr. Aurélien Raccah, conferenţiar şi cercetător în domeniul dreptului Uniunii Europene, devenit promotorul acestei reţele. Ea este condusă de un comitet director, având 15 membri, care coordonează şase grupuri de lucru: „societăţi reflective”, mediu, egalitatea între femei şi bărbaţi de gen, dreptul privat al UE, UE în calitate de actor global, lupta împotriva terorismului.

Acţiunile reţelei au ca fundament, pe de o parte, riscurile sociale care pot fi soluţionate prin drept, iar pe de altă parte, riscurile generate de drept.

Reţeaua are în vedere obiective ale coordonării cercetării care se fundamentează pe:

  1. construirea unui comunităţi care să studieze riscurile juridice;
  2. identificarea unei definiţii comune a riscurilor juridice;
  3. utilizarea în mod raţional şi eficace a metodologiilor de cercetare;
  4. adoptarea unei atitudini pozitive referitoare la domeniile de acţiune ale Uniunii Europene;
  5. construirea unei reţele puternice capabilă să coordoneze specialişti din diferite domenii de cercetare.

 

Din partea României, participă la acest proiect de cercetare prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, redactor-şef al Revistei române de drept european.

Detalii la: http://www.global-legal-network.eu

Revista română de drept european, nr. 3/2015, p. 185.

GLN

pdf GLN

academia.edu