Skip to content


Dezbateri JURIDICE.ro: Suspendarea şi reluarea judecăţii după pronunţarea CJUE în privinţa trimiterii preliminare, 2.11.2015 -moderator

DEZBATERI-JURIDICE-77 suspendareaSuspendarea şi reluarea judecăţii după pronunţarea CJUE în privinţa trimiterii preliminare

București, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Sala de Consiliu

Luni, 2 noiembrie 2015, ora 20:00

Acreditare INPPA: 2 puncte

Invitați [ordine alfabetică]
Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas, Decan al Facultății de Drept, UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
Av. Robert Roșu, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Jud. Lucia Zaharia, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
speakeri în curs de confirmare
Moderatori
Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Președinte SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICEMihai Sandru suspendarea trimiterii preliminare
Tematica

– A se vedea și Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării NCPC | Mihai ȘANDRU, Mihai BANU, Dragoş CĂLIN
– A se vedea și Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite | Mihai ȘANDRU, Mihai BANU, Dragoş CĂLIN
– A se vedea și Interpretarea și aplicarea dreptului UE și a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în fața instanțelor din România
– A se vedea și trimiterea preliminară din Cauza C‑667/13 precum și C‑61/14
– Ce efecte ar putea produce recursul admis împotriva încheierii de suspendare a cauzei, suspendare dispusă pentru formularea unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare? Sau, văzând ca a fost cererea înregistrată pe rolul CJUE, instanța de recurs nu ar mai soluțion, pe fond, recursul, ci ar respinge recursul ca fiind rămas fără obiect?
– Cu ocazia reluării judecății, ca efect al pronunțării hotărârii preliminare, instanța este ținută inclusiv de considerentele hotărârii? În consecință, ar putea fi admis apelul (și recursul) pe motiv că instanța nu a respectat hotărârea preliminară în privința unui considerent?
– Poate fi criticată și, dacă da, pe cei căi, hotărârea pronunțată de o instanță care, prealabil soluționării cauzei, a respins solicitarea de a suspenda cauza și de a cere pronunțarea hotărârii preliminare? Dar în cazul în care instanța a trimis o cerere de pronunțare a hotărârii preliminare doar pentru o parte dintre întrebările propuse de parte?
– Art. 520 alin.4 NCPC poate fi aplicat, prin analogie, și în privința cazului de suspendare prevăzut la art. 412 alin.1 pct. 7 NCPC.

Pentru întrebări/subteme vă rugăm să ne scrieți.

Participarea efectivă, în sală, este rezervată membrilor Clubului și invitaților. Pentru detalii click aici.

DETALII SI FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Posted in Evenimente.