Skip to content


Daniel Mihail Sandru, Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România (The Advantages and Disadvantages of International Commercial Arbitration Experiences from Romania), Curierul judiciar, nr. 2/2014, p. 114-119

Daniel Mihail Sandru, Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România (The Advantages and Disadvantages of International Commercial Arbitration Experiences from Romania) (October 17, 2013). Curierul judiciar (Ed. C. H. Beck), nr. 2/2014, p. 114-119. Available at SSRN

Abstract

Rezumat: Cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor arbitrajului comercial internaţional nu implică, ab initio, adoptarea sau renunţarea la această formă de reglementare a litigiilor; cunoaşterea acestora poate fi utilă profesioniştilor/comercianţilor cu privire la diferenţele care caracterizează această modalitate de soluţionare a litigiilor, faţă de justiţia etatică, din oricare sistem naţional de drept. Prezentul articol este dedicat arbitrajului comercial internaţional, care prezintă o complexitate mai mare şi care, pornind de la barierele juridice şi culturale, globalizează tehnici şi proceduri de soluţionare a litigiilor şi încearcă să impună reguli proprii; acest articol nu evidenţiază comparativ diferitele reglementări ale curţilor arbitrale instituţionale. Avantajele şi dezavantajele arbitrajului nu sunt subiecte independente de realitatea juridică. Comparaţia se realizează prin raportare la celelalte metode de soluţionare a litigiilor, având în vedere scopul/finalitatea procedurilor.

Abstract: Acknowledging advantages and disadvantages of international commercial arbitration does not suppose ab initio embracing or getting rid of this form of dispute resolution; by knowing its differences that are typical to this form of dispute resolution compared to state justice of any national system of law may be useful for professionals and traders alike. This article is dedicated to international commercial arbitration that shows a more complex nature and which, starting from legal and cultural barriers, globalizes techniques and procedures for dispute resolution and tries to impose its own rules; the present article does not emphasize in a comparative perspective rules of the various court of arbitration. Advantages and disadvantages of arbitration are not independent subjects to the legal reality. The comparison could be made in relation to other methods of dispute resolution, by taking into account the aim (purpose) of proceedings.

Keywords: international arbitration, party autonomy, choice of law, lex mercatoria, impartiality, independence, arbitrators

 

Posted in Arbitraj, Bibliografie.