Daniel Mihai Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Ed. Universitară [2016, 2012, 2010, 2008]

Dreptul comerţului internaţional. Ediţia a IV-a, Editura Universitară, 2016 [ISBN: 978-606-28-0428-2; Doi: 10.5682/9786062804282] – [250 p.]

Dreptul comerţului internaţional. Ediţia a III-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012 [ISBN: 978-606-591-349-3; Doi: 10.5682/9786065913493] – [curs universitar, 7 capitole; 144 p.]

Dreptul comerţului internaţional. Ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2010 [978-973-749-988-2] – [curs universitar, 8 capitole]

Volumul Dreptul comerţului internaţional, aflat la a IV-a ediţie, desfăşoară elemente pentru înţelegerea principalelor evoluţii ale materiei din ultimii ani. Sunt avute în vedere evoluţii instituţionale – ale UNCITRAL (Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional) şi UNIDROIT (Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat) dar şi de drept material, în special cu privire la arbitraj.

Citări

D.-M. Șandru, Dreptul comerțului internațional, Ed. Universitară, 2012 citată în Claudia Antoanela Susanu, Cadrul juridic societar. Repere naționale și europene, Ed. Universul Juridic, 2018

D. M. Şandru, Dreptul comerţului internaţional, ediţia a 3 a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, p. 13 citat în Laura Magdalena Trocan, Corelaţiile dintre dreptul internaţional privat şi alte ramuri de drept, Annals of the Constantin Brancusi University – Juridical Sciences Series, nr. 4, 2014.

Daniel-Mihail Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Ed. Universitară, 2012, p. 115 citată în Eugen Hurubă, Luminiţa Gabura, The exception of unconstitutionality raised before an international arbitral tribunal, Curentul juridic, Anul XVII, NR. 1 (56), 2014, p. 111 [SURSA1, SURSA2]

Daniel Mihai Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Ed. Universitară, Ed. a 3-a, revizuită, Bucureşti, 2012, p. 14 citat în Diana-Loredana HOGAŞ, Uniformizarea reglementărilor naţionale în materia arbitrajului, în Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internaţională: noi perspective ale dreptului : Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 24-25 mai 2013, org. de Universitatea Titu Maiorescu, Ed. Hamangiu, 2013, p. 564

D. Mihail Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010, p. 49 citat în Oliviu Puie, Aspecte privitoare la regimul legal al societăţilor în contextul noului Cod civil şi al Legii nr. 31/1990 a societăţilor, Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2013.

D. M. Şandru, Dreptul comerţului internaţional, the 3rd edition, University Press, Bucharest, 2012,p. 10 citat de Laura M. Trocan, MULTIDISCIPLINARY VALENCES OF INTERNATIONAL TRADE LAW, AGORA International Journal of Juridical Sciences, www.juridicaljournal.univagora.ro, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677, No. 3 (2013), pp. 180-185