Curtea de Apel Bucureşti: Masa rotundă cu tema „Dreptul la muncă. Respectarea vieţii private în mediul profesional”, 16 mai 2016

Curtea de Apel Bucuresti organizează, la 16 mai 2016, masa rotundă conform planului tematic privind învăţământul profesional pentru judecători în anul 2016 cu tema „Dreptul la muncă. Respectarea vieţii private în mediul profesional”. În cadrul acesteia va aprticipa şi prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă). La acest seminar pot participa doar judecatori.