Skip to content


INTERVIU RRDA – Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015: „încerc să creez echipe și să lucrăm împreună”

rrda-2015Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua d-le profesor Daniel MihailȘandru. Vă mulţumim că aţi acceptat invitaţia Revistei Române de Drept al Afacerilor – din al cărei colegiu de redacție faceți parte și cu care mențineți o permanentă și strânsă colaborare, pentru care vă mulțumesc – de a răspunde întrebărilor interviului lunii februarie. Dumneavoastră sunteţi un teoretician al dreptului, sunteți profesor universitar și cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, precum și membru activ în cadrul mai multor publicații de specialitate. Vă rog să ne oferiți detalii despre activitatea dvs. pe care eu am descris-o în linii vagi. Și să ne spuneți cum se desfășoară o zi de muncă pentru dvs.

Daniel Mihail Șandru: La această întrebare voi răspunde mai întâi prin exprimarea unui sentiment: acela al recunoştinţei pentru că aţi ales să discutaţi cu mine, pentru care vă mulţumesc. Dar şi a unui fel de déjà vu: eu însumi l-am întrebat pe profesorul Patrick Birkinshaw în volumul nostru de interviuri (Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law) exact acelaşi lucru: cum arată o zi. Pentru mine fiecare zi arată altfel. De aici vine şi energia. În fiecare zi cunosc direct sau indirect oameni noi, mă simt ca o enciclopedie în mişcare.

CONTINUAREA – BLOG WOLTERS KLUWER

Posted in Interviuri, Opinii.

Tagged with .


Lansare Bookfest: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Drept Roman. Lectiuni (2 vol.) de Valerius M. Ciuca, 23 mai 2015

Lansare Bookfest: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Drept Roman. Lectiuni (2 vol.) de Valerius M. Ciuca, 23 mai 2015

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi vă invită să participati la lansarea volumelor Drept Roman. Lectiuniale distinsului profesor iesean Valerius M. Ciucă în cadrul Bookfest 2015. Evenimentul la care sunteti invitati va avea loc la Romexpo, sambata, 23 mai 2015, intre orele 15.00-16.00, in spatiul de evenimente Cafeneaua literara din pavilionul C4.

Lansarea de carte este insotita de dezbaterea cu tema De la Roma augustiană la augusta Romă a Tratatului C.E.E.organizată de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul Robertianum de Drept Privat European şiARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene.

La acest eveniment organizat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt invitati, in calitate de vorbitori dr. Liviu Damsa, prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă şi prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru.

***

Ciuca Drept roman 1Valerius M. Ciuca, Drept roman, vol. I, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, ISBN 9786067140316

Descriere. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Cartea actualizează cercetarile romanist-comparatiste din perspectiva apariţiei unor esenţiale transformări în ordinea juridică a sistemelor sau subsistemelor ce formează termenii de comparaţie în studiile prezentate, utilizând metoda comparativ-istorică şi depăşind exigenţele minimaliste impuse de reducţionista şcoală istorică a dreptului.

Din cuprins: Introducere în dreptul roman, Surse ale dreptului roman, Codificarea justiniană, Organizarea judiciară, Procedura civilă de judecată, Clasificarea acţiunilor, interdictelor, stipulaţiunilor pretoriene, trimiterilor în posesiune, De persona, Status civitatis, Status familiae, Bonorum divisio, Proprietas, Forme atipice ale proprietatii private, Modurile de dobândire a proprietăţii, Defensio proprietatis, Jura in re aliena, De possessio

CIUCA DREPT ROMAN 2Valerius M. Ciuca, Drept roman, vol. iI, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, ISBN 9786067140323

Descriere. „Obligaţiile şi drepturile aferente (jura obligationum), „cea mai mândră creaţiune a jurisconsulţilor romani, este partea cea mai puţin variabilă a dreptului civil de la o generaţiune la alta şi de la popor la popor”. Aceasta este teza lui George Plastara, una ce cristalizează propria-mi concepţie. O argumentez, de fiecare dată, după bunul exemplu al lui William Burdick, prin inserţiile de drept civil comparat, pentru a dovedi că dreptul roman nu este o disciplină „istorică”, o piesă de muzeu; dimpotrivă, este vie, complexă, enciclopedică şi fundamentală, este substanţa însăşi a ştiinţei şi a artei dreptului.”(Valerius M. Ciucă)

 Din cuprins: Lecția a XVI a. Jura obligationum; Lecția a XVII a. Răspunderea delictuală la romani; Lecția a XVIII a. Răspunderea contractuală la romani; Lecția a XIX a. Conventionis divisio; Lectia a XX a. Stingerea obligațiilor; Lecția a XXI a. Garanțiile obligațiilor; Lecția a XXII a. Transmisiunea mortis causa a patrimoniului
DESPRE AUTOR Valerius M. Ciucă (n. 1960) este profesor dr. de drept roman, drept privat comparat şi de filosofie a dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, al Centrului „Robertianum” de Drept Privat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, al Cercului de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Şcoala exegetică după metoda postglosatorilor”. Cărţi publicate: „Procedura partajului succesoral”, Ed. Polirom, 1997, „Lecţii de sociologia dreptului”, Ed. Polirom, 1998; „Lecţii de hermeneutică juridică”, 2003; Lecţii de drept privat comparat (vol. I), Lecţii de drept privat comparat (vol. II-III, coord.), 2005; „Deontologie judiciară. Syllabus” (cu Gh. Scripcaru et al.), 2010; „Itinerarii prin pretoriile europene. Selecţie subiectivă de cazuistică europeană”, 2011; „Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecţiuni”, Vol. I., 2012 etc.

Posted in Evenimente.


Dezbaterea Ajutoare de stat și achiziții publice în Uniunea Europeană, 31 martie 2015

state-aid-and-public-procurement-in-the-european-unionDezbaterea

Ajutoare de stat și achiziții publice în Uniunea Europeană

este organizată de Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European si ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Evenimentul se va desfăşura la Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu,

31 martie 2015, orele 14-16

PARTENER PRINCIPAL: EDITURA INTERSENTIA

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbaterea: ​Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?, 11 decembrie 2014

Coutron

Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE)

Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept

organizează dezbaterea

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Evenimentul se va desfăşura la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Calea Vacaresti nr. 187, et. 1, Sala de Consiliu, 11 decembrie 2014, ora 18-20

PARTENER PRINCIPAL: EDITURA BRUYLANT

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Sandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român (Contributions Concerning the Consultation of the European Commission on Cross-Border Mergers and Divisions of 2014 from the Perspective of Romanian Law)

Continued…

Posted in Bibliografie.


Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european

Acad. Haiduc _Mihai Sandru by Lucian Tudose_Agerpres_07_07_2010

Acad. Ionel Haiduc este de profesie chimist şi, în ultimii 8 ani, a fost preşedintele Academiei Române. La finalul mandatului se cuvine să amintim câteva evenimente care au fost declanşate prin benefica implicare a domniei sale.

Mihai Sandru

DETALII JURIDICE ESSENTIALSSSRN

Posted in Opinii.


DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds), Ed. Universitara, 2014

Dealing_with_EU_law

DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds.), Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-749-1, DOI 10.5682/9786065917491, 227 p. Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Sandru, Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România (The Advantages and Disadvantages of International Commercial Arbitration Experiences from Romania), Curierul judiciar, nr. 2/2014, p. 114-119

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Ce mai este un dicţionar juridic astazi?

Continued…

Posted in Opinii.


Mihai Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale]

Mihai Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale], Revista Forumul Judecatorilor, nr. 2/2013, p. 246-251 [integral]

Romanian Abstract: Judecătorul naţional, în cele ce urmează cel român, are privilegiul şi responsabilitatea de a aplica şi de a interpreta dreptul Uniunii Europene în cauzele deduse judecăţii. Cauzele din domeniul societăţilor – în special din domeniul libertăţii de stabilire şi mai puţin în privinţa directivelor „societare” – au format obiectul unor soluţii interesante, în România şi în alte state. Deşi situaţiile nu sunt identice, asemănarea dintre o netrimitere din România şi cauza Cartesio, ne îndeamnă la unele reflecţii cu privire la participarea românească la cooperarea jurisdicţională dintre instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

English Abstract: The national judge, hereinafter the Romanian one, has both the privilege and responsibility to apply and interpret European Union law in cases before he/she. Cases in the field of company law – especially in the field of freedom of establishment and less in what regards company law directives – are subject-matter for certain interesting pronouncements, in Romania and other states. Even if the circumstances are not identical, the resemblance between a refusal to refer to the Court of Justice originating from Romania and Case Cartesio prompts us to certain reflections regarding the participation of Romania in judicial cooperation between national courts and the Court of Justice of the European Union.

Notes: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: preliminary reference, CJEU, Cartesio, freedom of establishment, refusal to make a preliminary reference, principle of loyalty, judicial co-operation

Editorial Legalis 22 ianuarie 2014 – Respingerea unor cereri pentru trimiteri preliminare în materie societară disponibil legalis.ro

HeinOnline

Blog Wolters Kluwer

researchgate

pactesocietare.ro

 

Posted in Opinii.


Mihai Sandru, Mihai Banu, Dragos Calin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept, Editura C.H.Beck, 2013.

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Proiecte.

Tagged with .


Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU Law

Continued…

Posted in Evenimente.


Despre traducerile hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: paradoxul accesibilităţii

Continued…

Posted in Opinii.


Daniel-Mihai Sandru, Referentii revistelor juridice in Romania

Continued…

Posted in Opinii.


Mihai Şandru, Despre (in)utilitatea unei trimiteri preliminare – cauza Bejan, C-102/10, Curierul Judiciar, nr. 6/2012

Continued…

Posted in Bibliografie.


Codul comercial Carol al II-lea. De ce nu?

Continued…

Posted in Opinii.


QUELLE JUSTICE POUR LA FRANCE? 31 personnalités répondent aux préoccupations des Français. Ouvrage coordoné par Dragos Călin, Éditions L’Harmattan, Paris, France, 2012

Continued…

Posted in Bibliografie.


Vasile Stănescu, Spaţiul public. Gestionare şi comunicare…

Continued…

Posted in Bibliografie.


Jurindex – elemente noi în cercetarea ştiintifică românească

Continued…

Posted in Opinii.


Recenzia / Book Review of Elaine Fahey, Practice and Procedure in Preliminary References to Europe: 30 Years of Article 234 EC Caselaw from the Irish Court

Continued…

Posted in Bibliografie.


Valentina VASILE (coordonator), Gabriela PRELIPCEAN, Daniel Mihail SANDRU, Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor / Improving Vocational Competences among Graduates and Youths: A Chance for the Future, Institutul European din România, 2010

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru.

Tagged with .


Drum in Drept, 2010: Interviu cu Mihai Sandru – “Cercetare Juridica Europeana” – de Irina Dobre

Continued…

Posted in Interviuri, Opinii.


Andre Bywater, Mihai Sandru, RELAŢIA DINTRE INSTANŢELE EUROPENE – CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI – ŞI INSTANŢELE NAŢIONALE, 2009

Continued…

Posted in Bibliografie, CEDO, Dreptul Uniunii Europene.


Daniel Mihail Sandru, Legitimarea vocaţiei statului si a autorităţilor publice de a incheia o convenţie arbitrală, Revista romana de arbitraj, nr. 1/2007

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel Mihail Sandru, Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare în baza unei convenţii de arbitraj, Revista româna de arbitraj, nr. 4/2007

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.