Skip to content


Daniel-Mihail Șandru – activitate în materia protecției datelor cu caracter personal

Daniel-Mihail Șandru – protecția datelor cu caracter personal

 

Membru fondator Centrul de Protecția Datelor Personale, Universitatea Petru Maior

CPD

Alexe&Ploesteanu&Sandru_Protectia_datelor_cu_caracter_personal_BT_1.08 Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori)Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682/ 9786062805883

Contribuţiile mele: Daniel-Mihail ŞANDRU, Dragoş-Alin CĂLIN, Constantin-Mihai BANU, Aplicarea şi interpretarea Directivei 95/46 de către instanţe române. Tipologii şi consecinţe juridice, p. 41-76; Daniel-Mihail ŞANDRU, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, p.  272-278

Editor, membru în comitete științifice

Membru în comitetul științific – Revista română de protecția datelor

Redactor șef Revista română de drept european

Editor Afaceri juridice europene.Blog

Membru în Colegiul Ştiinţific al Revistei JurisclasorCEDO

Articole:

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti, Revista Romana de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017,p. 157-167.

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, RRDA – Revista Română de dreptul afacerilor, nr. 3/2015, ISSN 1583-493x; p. 40-45; Afaceri juridice europene, nr. 1/2015; republicat în volumul Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679. Lucrarea a fost publicată ca urmare a participării la Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti (28 ianuarie 2015). Detalii

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România [L’interprétation et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les demandes de décision préjudicielle devant les tribunaux de la Roumanie] / [Interpretation and Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights in References for a Preliminary Ruling in Courts of Romania], Revista română de drept european, nr. 1/2013, p. 105-135, ISSN 2068-8083.

Evenimente:

14 decembrie 2017 – Conferinţa internaţională „Repere naţionale şi internaţionale în domeniul GDPR (Regulamentul General privind Protecţia Datelor)” – Ediţia a II-a organzată de Universitatea Petru Maior. Parteneri: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DREPT ŞI AFACERI EUROPENE (ARDAE), CERCUL DE DREPT IUS IUVENTUTIS DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MUREŞ, LEGALITC, DATA PROTECT OFFICE, AMPLUSNET, GDPR COMPLET. Membru al comitetului ştiinţific; Membru al comitetului organizatoric; Moderator. Daniel-Mihail Șandru, La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 Regulamentul General privind Protecţia Datelor RGPD. Detalii

14 decembrie 2017 – Curs de pregătire în domeniul Regulamentului General privind Protecţia Datelor, organizat de Universitatea Petru Maior. Daniel-Mihail Șandru: Conformarea cu dispoziţiile imperative ale Regulamentului (UE) 2016/679: ce poate fi făcut?; Legalitatea prelucrării: consimţământul şi situaţii în care prelucrarea poate fi realizată fără consimţământul persoanei vizate

13 decembrie 2017 – Seminarul Elemente esenţiale ale Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale (RGDP/GDPR), Hotel Orizont, Predeal organizat de Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private (SOROCAP). Keynote speaker. Daniel-Mihail Șandru, Conformarea cu dispoziţiile imperative ale Regulamentului (UE) 2016/679: ce poate fi făcut?; Legalitatea prelucrării: consimţământul şi situaţii în care prelucrarea poate fi realizată fără consimţământul persoanei vizate

7 decembrie – webinar The GDPR: demonstrating data protection by design and by default, itgovernance.co.uk, detalii

27 noiembrie 2017 – Dezbaterea GDPR. Un plan, doua planuri, 3D, organizată de UCDC, ARDAE şi CDP-UPM; Moderator, organizator Detalii

24 noiembrie 2017 – Conferinţa Probleme dificile de dreptul internetului (ed. 2). Regulamentul General privind Protecţia Datelor este deja în vigoare, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti. Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate. Detalii

23 noiembrie 2017 – Conferinţa naţională Comunităţi virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecţia Datelor, organizată de Universitatea Danubius în partenriat cu Centrul pentru Protecţia Datelor din cadrul Universităţii Petru Maior, Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE), Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi LegalITC. Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Imposibila coexistenţă între protecţia datelor şi comunităţile virtuale? Ce urmează? Membru în comitetul organizatoric ştiinţific. Detalii

7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Consimţământul în GDPR. Cum procedam?, organizată de Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Moderator. Detalii

19 – 20 octombrie 2017 – Conferinţa Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2017) organizată de Institutul de Studii Financiare, a Universităţii „Petru Maior” şi a Societăţii Române de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private din Tîrgu-Mureş în parteneriat cu Universitatea „Transilvania” din Braşov, al Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Asociaţia Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări (ACAMA) din Bucureşti. Membru în comitetul ştiinţific. Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, profesor, Elemente privind reglementarea consimţământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679. Detalii. …PPT

 

18 septembrie 2017 – Dezbaterea Bărbulescu vs. România. Soluţia finală organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti. Speaker. Detalii

14.09.2017 – EMEA Conference: GDPR Expert Knowledge: Luís Neto Galvão, Simona Șandru, Bart van Buitenen, Cristian Driga. Partener media (organizator)

14 iulie 2017 – E4 „IT Platform Dissemination Event”, Legal Information Technology Community – LITC. Consorţiul este format din două universităţi din România (Universitatea Danubius din Galaţi şi Universitatea Tibiscus din Timişoara), o universitate din Spania – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, o universitate din Italia – Second University of Naples, şi un ONG din România – LEGALITC – care deţine competenţe în domeniul societăţii informaţionale şi dreptului. Am susţinut alocuţiunea Importanţa punerii în practică a rezultatelor proiectului într-un program de master: Dreptul comunităţilor virtuale. http://www.ardae.ro

17-18 martie 2017 – Conferinţa naţională Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, The Influence of personal data protection within the business enviroment; New challenges of the General Data Protection Regulation, Universitatea Petru-Maior, Târgu-Mureş. Certificat de vorbitor şi organizator. Daniel-Mihail Şandru, Dragoş-Alin Călin, Constantin-Mihai Banu, Aplicarea şi interpretarea Directivei 95/46 de către instanţe române. Tipologii şi consecinţe juridice. Am prezentat volumul Simona Şandru, Protecţia datelor personale şi viata privată, Hamangiu, 2016.  Detalii

27 ianuarie 2017 – Simpozionul „Noul Regulament General privind Protecţia Datelor – implicaţii şi efecte”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti. Participant

28 iulie 2016 – Dezbateri JURIDICE.ro 106 Pokemonii printre noi – discuţii juridice –, organizate de Societatea de Ştiinţe Juridice. Moderator, organizator Detalii

31 martie 2016 – „Drepturile de autor şi internetul”, Alain Berenboom, Biblioteca Academiei Române (a conferenţiat şi prof. univ. dr. Viorel Roş, Preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale), organizată de Embassy of Belgium în Romania şi Delegaţia Valonia-Bruxelles; parteneri: Biblioteca Academiei Romane şi ONV LAW. Participant. Detalii

28 ianuarie 2016 – Simpozionul cu tema „Protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă” organizat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu ocazia Zilei Europene a Protecţiei Datelor la Palatul Parlamentului. Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă. // Symposium on „Data protection in the workplace”, organised by the National Supervisory Authority For Personal Data Processing, 28 January 2016, Palace of the Parliament, Bucharest. Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, The Court of Justice of the European Union and the data protection in the workplace. Detalii

28 ianuarie 2015  – Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti. Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, Afaceri juridice europene, nr. 1/2015; RRDA, nr. 3/2015, p. 40-45. Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire (The legal framework on data protection is in a rethinking process), Revista română de dreptul afacerilor (RRDA),  nr. 1/2015, p. 40-48.

4 februarie 2010 – Conferinţa internaţională Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)”, organizată de Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Radulescu” al Academiei Române; Organizator, moderator http://www.csde.ro/?p=2502

19 iunie 2015 – Membru în comisia de susținere a tezei de doctorat – Simona Şandru, Protecţia juridică a dreptului la viaţă privată, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal; Coordonator prof. univ. dr. Simina Elena Tănăsescu.

Posted in Proiecte.