Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti, Revista Romana de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017,p. 157-167.

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti, Revista Romana de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017,p. 157-167.

Studiul a fost pregătit pentru Dezbaterea „Protecţia datelor personale în contextul dezvoltării noilor tehnologii” organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Palatul Parlamentului,www.dataprotection.ro, 10 iunie 2015. Detalii Revista Afaceri juridice europene

Blog Afaceri juridice europene

ProQuest

Posted in Bibliografie.